Fikrinizi bizimle paylaşın!

EGİAD Bright Ideas Zone veya Parlak Fikirler Atölyesi sınırsız özgürlük ve yaratıcılık temeline dayalı olarak bireylerin yeni fikir, öneri ve projelerini paylaştıkları bir platformdur.

FİKRİNİZİ GÖNDERİN

Yaz dönemi dolayısıyla Kemeraltı Konulu Proje Yarışması ile ilgili değerlendirme ve ödül töreni Eylül ayında gerçekleşecektir.

PROJENİN AMACI

Amacımız öncelikle sürdürülebilir bir fikir üretim ve öneri sistemini hayata geçirmektir. İzmir’deki 9 Üniversite ile işbirliği protokolü yapan EGİAD bu proje ile İzmir ve bölge üniversitelerinden lisans ve lisansüstü öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencileri başta olmak üzere parlak bir fikri olan herkesin öneri ve projelerine kucak açmayı hedeflemektedir.

Bir diğer amacımız toplumla bütünleşmiş daha katılımcı bir EGİAD’ı birlikte yaratmak,faaliyetlerin planlanmasında paydaş önerilerine daha çok yer vermek ve hedef kitlelerimizin içinde yer alan kişi ve kuruluşlardan oluşan paydaşlarımız ile daha interaktif bir yönetişim sürecini oluşturmaktır.

Bu nedenle, proje kapsamında sadece öğrencilerin değil üyelerimizin ve EGİAD’ın çalışmalarına ilgi duyan tüm paydaşlarımızın da fikirlerini bizimle paylaşmalarını hedefliyoruz.

PROJENİN İŞLEYİŞİ

BAŞVURU

Fikir ve proje sahipleri EGİAD tarafından oluşturulan formata uygun şekilde EGİAD BIZ web sayfası üzerinden başvurularını yaparlar. Gelen öneri ve projeler bir Değerlendirme Kurulu tarafından periyodik olarak incelenerek öneri sahibine geri bildirimde bulunulur.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Önerilen proje veya yeni fikir uygulamaya geçirilebilecek nitelikte ise fikir veya projeyi öneren kişi davet edilerek yüzyüze yapılacak bir görüşme ile ayrıntılar üzerinde durulur. Bu önerilerden varsa girişimcilik projesi niteliğinde olanlar EGİAD’ın bir başka projesi olan İş Melekleri Ağı Proje ekibiyle paylaşılır. Bu proje önerilerinin de EGİAD İş Melekleri Ağı proje önerisi kurallarına uygun şekilde revize edilerek iş planı hazırlanmış olarak sunulması gerekmektedir.

 

Sosyal girişimcilik projesi niteliğinde olan proje önerileri ile EGİAD’ın faaliyetlerine, kentimize ve ülkemizin çeşitli sorunlarına çözüm getirmeye yönelik olan özgün fikirler bir değerlendirme sürecinden geçirilerek uygulanma imkanı olanlar seçilir.

UYGULAMA

EGİAD‘ın ilgi alanlarına yönelik olarak geliştirilen bü tür projelerin, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda proje havuzunda değerlendirilip hayata geçirilmesi de planlanmaktadır. Bu sayede EGİAD’ın bugüne kadar gençler ile ilgili çeşitli projelere yakın ilgisi devam ettirilmekle kalmayıp onların özgün fikir ve projeleri de değerlendirilecektir.

DİĞER BİLGİLER

EGİAD, zaman zaman özel çağrılarla temalı fikir ve proje yarışmaları düzenleyebilir. Bu yarışmalar proje sahiplerine önceden duyurularak çeşitli ödüller sunulabilecektir. Seçilen projeler EGİAD dönem faaliyetlerine uyumlu bir şekilde öncelik sırasına konularak uygulanmaya çalışılacaktır. EGİAD, gerektiğinde proje sahiplerini diledikleri takdirde projenin uygulanması aşamasında proje ekibinde yer almak üzere davet edebilir.

HEMEN BAŞVUR

Lütfen Fikriniz ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak doldurarak bize yollayın!

Kişisel Bilgiler

200
Fikriniz ile ilgili bilgiler

Aşağıdakilerden Hangisi Sizi En İyi Tanımlamaktadır?
ÖğrenciyimFirma SahibiyimDiğer
Fikriniz Hangisine Yöneliktir?
Sosyal SorumlulukÜretime DönükSivil Toplum ProjesiEğitime DönükDiğer
400
200
200
200
200